اخبار


مسابقه نقد مقاله برای دستیاران اورولوژی

  دستیاران علاقه مند به شرکت در این رقابت می توانند مقاله مورد نظر خود که قصد نقد و تکمیل آن را دارند به دبیر خانه کنگره ارسال کنند . مقالات انتخابی باید طی سال اخیر در ژورنالهای معتبر چاپ شده و مرتبط با اوروانکولوژی باشند.

مقالاتی که توسط هیئت داوران مناسب تشخیص داده شوند به مدت 5 دقیقه در کنگره ارائه و نقد خواهند شد و به نقد برتر جایزه تعلق میگیرد.

جایزه نفر اول : 20 میلیون تومان

جایزه نفر دوم : 10میلیون تومان

جایزه نفر سوم : 5 میلیون تومان

مقاله مورد نظر خود را به همراه نام و نام خانوادگی و شماره تماس به ایمیل Uorc2023@gmail.com ارسال فرمایید.                                        

 
اخبــاربرگزار كنندگان همایش


حامیان کنگره