تاریخ های مهم

 

 

پایان ثبت نام کنگره

تا زمان تکمیل شدن ظرفیت سامانه آموزش مداوم

شروع ارسال مقاله

 1 خرداد ماه 1402 

پایان ارسال مقاله

مهلت ارسال مقاله به پایان رسیده است

اعلام نتایج داوری

5 شهریور ماه 1402 

تاریخ برگزاری کنگره

15-17شهریور ماه 1402

 

 


اخبــاربرگزار كنندگان همایش


حامیان کنگره